Telefonní seznam organizace

Organizační složka
Jméno, funkce Telefon Mobil E-mail Oddělení
Jiřina Bukačová
Fakturace, doprava
563 031 951 Organizačně-ekonomický úsek
Milada Štefánková
Referentka odpadového hospodářství
+420 563 031 956 Středisko nakládání s odpady a čištění města
Martina Blažková
Fakturace, pokladna
+ 420 569 427 169 Organizačně-ekonomický úsek
Michal Bolech
Mistr střediska údržby komunikací a zimní údržby, mistr veřejného osvětlení
+ 420 569 420 132 737 240 878 Středisko údržby městských komunikací, veřejného osvětlení a zimní údržby
Jiří Bukač
Vedoucí střediska údržby komunikací a zimní údržby
+420 569 429 866 731 518 589 Středisko údržby městských komunikací, veřejného osvětlení a zimní údržby
Jiřina Bukačová
Správkyně ubytovny
+ 420 563 031 951 728 357 225 Organizačně-ekonomický úsek
Martina Čapková
Správa hřbitovů, evidence smluv
+ 420 569 427 168 731 608 457 Organizačně-ekonomický úsek
Miroslav Čonka
Sklad
+ 420 569 420 137 Středisko MHD a opravárenství
Marie Hepnerová
Dopravní terminál - informační kancelář
+ 420 569 422 538 Středisko MHD a opravárenství
Hana Holubová
Vnitropodnikové účetnictví
+ 420 569 420 133 Organizačně-ekonomický úsek
Lubomír Hepner
Vedoucí střediska MHD a opravárenství
+ 420 569 422 142 724 069 207 Středisko MHD a opravárenství
Pavel Kadlec, Dis.
Vedoucí střediska městských a příměstských lesů, odborný lesní hospodář
+ 420 569 429 818 605 007 659 Středisko městské a příměstské lesy
Jiří Kučera
Sklad
+ 420 569 420 137 724 315 679 Technické služby Havlíčkův Brod
Bc. Klára Velíšková
Skladová účetní, fakturace
+ 420 563 031 958 Organizačně-ekonomický úsek
Zdeněk Sommer
Lesník, zástupce vedoucího střediska
+ 420 569 429 818 731 615 128 Středisko městské a příměstské lesy
Ondřej Kotěra
Vedoucí provozního úseku
+420 563 031 950 724 069 206 Provozní úsek
Bohuslava Kučírková
Hlavní účetní, zástupce vedoucí ekonomického úseku
+ 420 569 428 471 Organizačně-ekonomický úsek
PhDr. Václav Lacina, LL. M.
Ředitel
569 429 818 Ředitel organizace
Marcela Malinová
Sekretariát, podatelna
+ 420 569 429 818 Organizačně-ekonomický úsek
Lucie Melounová
Vedoucí střediska sportovních zařizení
+ 420 569 422 518 737 206 922 Středisko sportovních zařízení
Gabriela Staňková
zástupce vedoucí střediska sportovních zařízení
+420 569 422 504 +420 606 604 638 Středisko sportovních zařízení
Jana Růžičková
Fakturace
+ 420 569 427 146 Organizačně-ekonomický úsek
Eva Rippelová
Vedoucí střediska útulku pro psy
569 438 188 + 420 602 262 429 Středisko útulek pro psy
Ing. Ivana Šmoková
Vedoucí ekonomického úseku
+420 569 429 819 724 069 211 Organizačně-ekonomický úsek
Radek Stejskal
Vedoucí střediska městské zeleně a správy hřbitovů
+ 420 569 428 166 724 069 209 Středisko veřejné zeleně, správa hřbitovů
Ludmila Teclová
Personalistika, mzdy
+ 420 569 429 829 Organizačně-ekonomický úsek
Dita Blažková
Vedoucí střediska nakládání s odpady a čištění města
+420 569 420 136 724 069 205 Středisko nakládání s odpady a čištění města
Petr Velíšek
Mistr střediska nakládání s odpady a čištění města, zástupce vedoucího
+420 569 434 557 724 069 208 Středisko nakládání s odpady a čištění města