Městská hromadná doprava

Ceník MHD

Tarif MHD v Havlíčkově Brodě platný od 1.5.2022 (uvedené ceny jsou včetně DPH)

 

1)      Základní jízdné a dovozné za jednotlivou jízdu placené u řidiče:

Jízdenka je platná po dobu 60 minut od doby prodeje (datum a čas prodeje je vytištěn na jízdence).

A)     V HOTOVOSTI nebo  BANKOVNÍ PLATEBNÍ KARTOU – jízdenka je NEPŘESTUPNÍ

Jízdenku zakoupenou ve vozidle MHD v hotovosti nebo bankovní platební kartou lze použít pouze pro jízdu na konečnou daného spoje, na kterém byla zakoupena.

 

Při platbě v hotovosti nebo bankovní platební kartou u řidiče je účtována přirážka k jednotlivému jízdnému ve výši 3,- Kč.

 

B)     BEZHOTOVOSTNĚ čipovou kartou dopravce - jízdenka PŘESTUPNÍ

Jízdenku lze použít pro jeden přestup do 45 min. na kterékoli zastávce MHD.

 

a) občanské                                10,-Kč

b) děti od 6ti let do 15let             7,-Kč    / čipová karta R - děti od 10 let po předložení průkazu  vystaveného dopravcem potvrzující datum, kdy dovrší 15let /

c) důchodci do 70 let                  7,-Kč    / čipová karta R - po předložení průkazu vystaveného dopravcem/

d) kočárek bez dítěte                  7,-Kč

e) pes beze schrány                   7,-Kč

f) zavazadlo rozměrů větších

    než 250x450x700 mm nebo 1000x1000x50 mm

   /přesahuje-li jeden rozměr/       7,-Kč

 

2)      Časové jízdné (lze použít pouze pomocí čipové karty s identifikací)

a) měsíční žákovská – studentská         170,- Kč (nelze využít v době hlavních letních prázdnin)

b) čtvrtletní žákovská – studentská       480,- Kč  (nelze využít v době hlavních letních prázdnin)

c) měsíční pro důchodce                       200,- Kč

d) čtvrtletní pro důchodce                       550,- Kč

e) měsíční občanská                             300,- Kč

f) čtvrtletní občanská                             770,- Kč

 

3)  Bezplatná přeprava

a) držitelé čipové karty S - seniorská

b) děti do 6 let

c) kočárek s dítětem a jedna osoba tvořící doprovod

d) držitelé průkazu ZTP a ZTP-P

e) průvodce držitele průkazu ZTP-P

f) držitelé průkazu Konfederace politických vězňů a Svazu PTP/VTNP

g) pes je-li průvodcem držitele průkazu ZTP-P

h) pes je-li přepravován ve schráně nepřesahující rozměry 250x450x700 mm

 

Tento dokument byl schválen Radou města Havlíčkův Brod dne 28.2.2022  pod č. u. 130/22 s platností od 1.5. 2022

 

Postranní menu