Jiří Bukač

Vedoucí střediska údržby komunikací a zimní údržby
Středisko údržby městských komunikací, veřejného osvětlení a zimní údržby