Zeleň

Sečení zeleně

Technické služby Havlíčkův Brod zajišťují péči o veřejnou zeleň města Havlíčkova Brodu a jeho místních částí. Městská zeleň je velmi důležitým prvkem, který se významně podílí na vzhledu města, příjemném prostředí a spokojenosti občanů.

  • Zakládání, rekonstrukce a sečení trávníků, úprava překopů v zelených plochách.
  • Výsadba stromů, keřů a květinových záhonů.
  • Prořez okrasných stromů, keřů, stříhání živých plotů. Řezání ve výškách pomocí plošin.
  • Odstranění nežádoucích porostů, kácení stromů.
  • Frézování pařezů.
  • Péče o květinové a travnaté plochy ve městě.

Postranní menu