Kamil Tesárek

Vedoucí střediska nakládání s odpady a čištění města
Středisko nakládání s odpady a čištění města