Pavel Kadlec, Dis.

Vedoucí střediska městských a příměstských lesů, odborný lesní hospodář
Středisko městské a příměstské lesy
Mobilní telefon: 605 007 659