Rekreace a sport

Skatepark

Jedná se o novostavbu sportovního celobetonového skateparku neboli povrchové sportovní
překážky ve volném prostoru, která je určena ke sportovnímu vyžití jak sportovcům, tak široké
veřejnosti.
Skatepark je objekt určený pro sportovní činnost ve volném čase, který přináší člověku
fyziologické zotavení, psychické uvolnění a vnitřní uspokojení, obohacuje jeho intelekt a přispívá
k růstu osobnosti. Rovněž možností sportovního vyžití ve volném čase předchází kriminalitě mládeže.
Stavba má veřejný charakter a slouží ke sportu a relaxaci široké veřejnosti. S účastí imobilních osob
se tedy počítá, podle jejich fyzických možností a v souladu s provozním řádem.

Seznam překážek :
1 - RADIUS
2 - HUBBA
3 - RAIL
4 - GRINDBOX
5 - GRINDBOX
6 - RAIL
7 - BANK TO BANK
8 - MANUALBOX
9 - BANK CORNER
11 - RAIL
12 - HUBBA
13 - HUBBA
14 - RAIL
15 - RAIL
16 - RAIL
17 - RADIUS
18 - BOWL
19 - BANK CORNER

Postranní menu