Ostatní činnost

Příměstské lesy

Středisko městské a příměstské lesy hospodaří na lesních pozemcích o celkové výměře 544,50 ha,ze kterých 489,81 ha tvoří les hospodářský. Vlkovsko s výměrou 54,69 ha je lesem příměstským se zvýšenou rekreační funkcí.

Více o středisku

Postranní menu