Odpady

Poskytované služby

 • zajišťujeme nakládání s odpady komunálními a jim podobnými odpady včetně odděleně sbíranými složkami těchto odpadů
 • zajišťujeme nakládání s odpady stavebními a demoličními, odpady z kompostování, nakládání s nebezpečnými odpady
 • zajišťujeme plynulý provoz sběrného dvora
 • zajišťujeme svoz komunálního odpadu a svoz objemného odpadu svozovou technikou dle schváleného plánu
 • zajišťujeme svoz odpadu z odpadkových košů ve městě
 • zajišťujeme likvidaci černých skládek
 • provádíme ruční a strojní čištění komunikací a veřejných prostranství města
 • provádíme úklid odpadků na komunikacích,chodnících, zelených plochách a místech určených pro odpadové a separační nádoby
 • provádíme likvidaci nežádoucí zeleně
 • zajišťujeme opravy a údržbu laviček, zábradlí, řetízků, studní, pump, hřišť, pískovišť, autobusových čekáren, odpadkových košů, městského informačního systému, instalaci, demontáž a údržbu městské tribuny, montáž, demontáž a údržbu městských prodejních stánků a pečuje o kašnu, rybníky,jezírko,podchod,parkovací automaty a ostatní zařízení v majetku města
 • zajišťujeme provoz a údržbu veřejných WC
 • zajišťujeme deratizaci nemovitostí města

Postranní menu