Petr Velíšek

Mistr střediska nakládání s odpady a čištění města, zástupce vedoucího
Středisko nakládání s odpady a čištění města