Michal Bolech

Mistr střediska údržby komunikací a zimní údržby, mistr veřejného osvětlení
Středisko údržby městských komunikací, veřejného osvětlení a zimní údržby