O nás

Whistleblowing

V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů organizace zřizuje vnitřní oznamovací systém, který slouží oznamování možného protiprávního jednání se zajištěním ochrany identity oznamovatele a důvěrnosti komunikace. Vedením vnitřního oznamovacího systému je na základě usnesení Rady města Havlíčkův Brod jako zřizovatele pověřen Městský úřad Havlíčkův Brod.

Další informace uvedeny v příloze.

Postranní menu