Odpady

Odpadová karta

Občany města upozorňujeme, že od 1. července 2022 je vstup do sběrných dvorů umožněn výhradně jen s odpadovou kartou a občanským průkazem!

Občanský průkaz bude sloužit k ověření trvalého pobytu z důvodu zjištěného zneužívání sběrných dvorů při odkládání odpadů.

V případě zjištění neoprávněného použití odpadové karty nebude umožněn vstup do sběrných dvorů a odpadová karta bude předána městskému úřadu k dalšímu řešení.

Vlastníci nemovitostí ve správním území města Havlíčkův Brod, kteří nemají trvalé bydliště v Havlíčkově Brodě, se při vstupu do obou sběrných dvorů prokáží odpadovou kartou, občanským průkazem a výpisem z katastru nemovitostí, na kterém bude uvedeno vlastnictví příslušné nemovitosti.

Do obou sběrných dvorů mohou občané bez ohledu na jejich trvalý pobyt ukládat bezplatně vyřazené elektro, zářivky a baterie v rámci zpětného odběru vyřazených výrobků.

Ve sběrných dvorech zatím nelze platit platební kartou, platba pouze v hotovosti!

Postranní menu