Odpady

Likvidace jedlých olejů a tuků

Na přiložené mapce je červenou tečkou znázorněno místo, kde lze odložit jedlé oleje a tuky z domácnosti.

Sezna míst je zde:

Sběrný dvůr 1 - Reynkova 2886

 letní sezóna (duben – září) pondělí – pátek 7:00 – 18:00, sobota 8:00 – 15:00

 zimní sezóna (říjen – březen) pondělí – pátek 7:00 – 17:00, sobota 8:00 – 12:00

Sběrný dvůr 2 - Havířská 1124

 pondělí - pátek 6:00 – 16:00, sobota 8:00 – 12:00

Středisko městské zeleně TSHB - Bělohradská 3582

 letní sezóna (květen – srpen) pondělí – pátek 5:30 – 14:00

 zimní sezóna (září - duben) pondělí – pátek 6:30 – 15:00

Veřejné WC - V Rámech 278

 pondělí - pátek 6:30 - 17:30, sobota 8:00 - 14:00, neděle 8:30 - 12:30

Teplo HB s. r. o. - Pražská 3551

 pouze pondělí 6:00 - 15:00

ČOV Perknov - Okrouhlická 3288

 pondělí - pátek 6:00 - 15:00

VaK HB - Žižkova 832

 pondělí - pátek 6:00 - 18:00

U vstupu do sportovní haly Ledečská

 neomezeno

Postranní menu