Odpady

Svoz door to door

Systém door to door ve městě Havlíčkův Brod

Co je to systém door to door (D2D) a jak funguje ve městě?

Je to systém odvozu odpadů přímo z domácnosti „ode dveří“.

V našem městě se tímto způsobem sbírá papír a plast, který je tříděn do nádob o objemu 240 l.

Odpad je vyvážen 1 x měsíčně Technickými službami Havlíčkův Brod.

Proč byl ve městě zaveden?

Musíme zvýšit separaci využitelných odpadů, abychom v roce 2025 splnili zákonnou povinnost a podíl recyklovatelné složky z komunálního odpadu dosáhl 60%. Protože úroveň třídění se už výrazně nezvyšuje, je toto další způsob, jak cíle dosáhnout. Zároveň zvýšeným tříděním snížíme množství směsného komunálního odpadu ukládaného na skládku.

Kde ve městě je systém již provozován?

V Perknově, ve Šmolovech, v Dolním Papšíkově, v Občinách u Šmolov a v lokalitách kolem ulic Čechova, Humpolecká a Jihlavská.

Obyvatelé v dalších částech města budou předem informováni o tom, že u nich bude zahájen nový systém svozu. Cílem je provádět tento svoz odpadů od domu v celém městě.

Kde získám nádoby ke třídění papíru a plastu?

Nádoby jsou zapůjčeny zdarma na základě smlouvy o 5leté výpůjčce a následném darování při organizovaném hromadném výdeji v místě bydliště nebo ve sběrném dvoře Technických služeb v Havlíčkově Brodě, Reynkova 2886 v pracovní dny od 7 do 15 h. Zatím je možné zapojit se do systému pouze v místech, kde je systém již provozován, protože tam je zajišťován i pravidelný svoz. Do rodinného domu se vydává 1 set nádob – 1 nádoba pro papír a 1 nádoba pro plast.

Mohu mít nádoby před domem?

Občané musí mít nádoby umístěny na vlastním pozemku u nemovitosti nebo uvnitř svých nemovitostí a ke svozu je přistavovat nejdříve den před svozem (aby nedošlo k odcizení nebo poškození cizím zaviněním), po provedení svozu musí nádoby z veřejného prostranství odstranit.

Jaké jsou výhody pro občany?

Hlavní výhodou je maximální pohodlí při třídění odpadu, kdy každá domácnost má nádoby na tříděné odpady přímo u domu a není tedy nutné odpady nikam nosit nebo vozit. Také se nemůže stát, že dorazíte k přeplněným kontejnerům a odpad není kam uložit.

Co dělat, když mi bude nádoba odcizena?

Odcizení nebo neopravitelné poškození nádob bude oznámeno ekonomickému odboru města a v případě odcizení bude předán protokol o odcizení nádob vystavený Policií ČR. V těchto případech nebude poskytnuta náhradní nádoba.

Poškodil jsem nádobu, co s tím?

Za škody na nádobách, které způsobil občan, nezodpovídá město, ale opravy či výměny poškozených dílů si zajišťuje občan sám.

V případě výrobních vad se postupuje v souladu se zárukou poskytovanou výrobcem a v případě poškození nádob při svozu svozovou firmou se obraťte na Technické služby Havlíčkův Brod.

Postranní menu