Komunikace

Čištění města

Činnost tohoto provozu zabezpečují pracovníci ručního čištění, silniční samosběry, chodníkový zametač a kropící vozy, které jsou nasazovány podle klimatických podmínek. Pro obě skupiny ručního i strojního čištění jsou zpracovány harmonogramy čištění, při jejichž sestavování se přihlíželo k optimálnímu stavu čistoty města a optimálnímu využití vozidel.

Provoz zajišťuje čistotu chodníků, komunikací, veřejných prostranství a zastávek MHD. Uplatňováním tzv. blokového čištění jsou čištěna těžko přístupná místa ve městě z důvodu zastavění vozidly. V rámci činnosti provozu čistění města je nasazen i mobilní vysavač psích exkrementů, který působí ve vybraných lokalitách města, zejména v parku a v místech dětských hřišť.

 

Kontaktní údaje

Postranní menu