Středisko městské a příměstské lesy

Středisko městské a příměstské lesy hospodaří na lesních pozemcích o celkové výměře 544,50 ha,ze kterých 489,81 ha tvoří les hospodářský. Vlkovsko s výměrou 54,69 ha je lesempříměstským se zvýšenou rekreační funkcí.

Lesní porosty se nacházejí na katastrálních územích Havlíčkův Brod, Perknov, Jilemník, Knyk, Zbožice, Břevnice, Kojetín, Dolní Krupá, Šmolovy, Mírovka, Termesivy, Březinka, Klanečná, Poděbaby, Veselice, Květnov a Suchá.

Pracovní náplní střediska je komplexní péče o les – těžební a pěstební práce,prodej dřeva, ochrana lesa, údržba a opravy lesních cest a svážnic.