poptávkové řízení - dodávky elektromateriálu 2024

Zobrazeno 21. 12. 2023

Podmínky poptávkového řízení na dodávku elektromateriálu na rok 2024

 • do tabulky „Příloha č 1 Soupis dodávek - elektro 2024“, uchazeč u všech položek vyplní cenu za jednotku bez DPH, kterou je pak povinen dodržet po celou dobu, kdy s ním bude uzavřena smlouva, pokud v poptávkovém řízení zvítězí
 • uchazeč musí uvést jednotkovou cenu předepsaného druhu elektromateriálu
 • cenu za jednotku bez DPH je pak třeba znásobit předepsaným (nikoli jiným) předpokládaným celkovým objemem nákupu a tuto cenu uvést do sloupce cena celkem, včetně dopravy do místa plnění v Kč bez DPH, toto je nutné udělat u všech položek
 • nakonec je třeba správně sečíst všechny položky ve sloupci cena celkem včetně dopravy do místa plnění v Kč bez DPH a výsledek pak uvést do kolonky celkem za dodávku, součet musí být uveden bez DPH
 • předchozími dvěma odstavci upozorňujeme potencionální dodavatele na fakt, že ačkoli je dokument  „Příloha č 1 Soupis dodávek - elektro 2024“, vybaven vzorci pro automatický součin v řádcích a automatický součet v posledním sloupku vpravo, je stejně nezbytné se přesvědčit o tom, že vzorce fungují správně a to i tak, že se například provede ruční kontrola za použití kalkulačky
 • vítězem tohoto poptávkového řízení se stane uchazeč, který dodrží všechny výše uvedené požadavky a jeho nabídka celkem za dodávku bez DPH bude nejnižší
 • zadavatel poptávkového řízení si vyhrazuje právo odebrat větší ale i menší množství zboží za rok, než je uvedeno v tabulce, přičemž dodavatel musí vždy dodržet cenu za jednotku bez DPH, celkový objem nákupu za rok však nesmí převýšit částku 400.000,- Kč bez DPH. Nad tuto částku zadavatel zboží neobjedná.
 • zadavatel poptávkového řízení si vyhrazuje právo odebrat i libovolné množství jiného zboží, než které je uvedeno v tabulce „Příloha č 1 Soupis dodávek - elektro 2024“, v tomto případě není vítěz poptávkového řízení nijak vázán nabídkovou cenou za jednotku bez DPH.
 • výsledek poptávkového řízení není veřejný, zadavatel provede vyhodnocení u všech kompletně a správně vyplněných nabídek, to nemusí nikde zveřejňovat a je oprávněn jednat pouze s vítězem poptávkového řízení, se kterým následně uzavře příslušnou smlouvu na rok 2024.
 • zadavatel je oprávněn poptávkové řízení zrušit. Zadavatel je oprávněn dodavatele vyzvat k opravě nabídky, a to jakékoliv její části.
 • nabídky posílejte nejpozději do 12.1.2023 do 10.00 hod. na e-mailovou adresu ts%z%tshb.cz, na nabídky, které přijdou po uvedené uzávěrce, už nemůžeme brát zřetel

 

V Havlíčkově Brodě dne 21. 12. 2023