Poptávkové řízení dodávky betonových směsí 2024 - 2025

Zobrazeno 21. 12. 2023

Technické služby města Havlíčkův Brod vypisují  poptávkové řízení dle níže uvedených požadavků:

 Dodávky betonu v roce 2024 a 2025 (přesné vymezení viz, obchodní podmínky ve znění návrhu smlouvy)

V případě Vašeho zájmu zašlete jako součást nabídky  vyplněnou přílohu č.1  (nutné vyplnit všechny položky), dále pak obchodní podmínky ve znění návrhu smlouvy. V návrhu smlouvy doplňte veškeré chybějící údaje, jako jsou např. identifikační údaje uchazeče, cena apod. Návrh smlouvy a příloha č. 1 nabídky musí být podepsány oprávněnou osobou uchazeče v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle obchodního či občanského zákoníku.

Takto zpracovanou nabídku zašlete do 12.1.2023 na e-mail ts%z%tshb.cz

Po tomto termínu budou došlé, dle výše uvedených instrukcí vyplněné, nabídky posouzeny z hlediska nejnižší nabídkové ceny bez daně z přidané hodnoty vyhodnoceny. Vítězný uchazeč bude následně vyzván k podpisu smlouvy.