Poptávkové řízení - betonové směsi 2023

Zobrazeno 24. 11. 2022

Poptávkové řízení na dodávky betonových směsí v roce 2023 pro Technické služby Havlíčkův Brod.

V případě Vašeho zájmu zašlete jako součást nabídky  vyplněnou přílohu č.1 (nutné vyplnit všechny položky), dále pak obchodní podmínky ve znění návrhu smlouvy. V návrhu smlouvy doplňte veškeré chybějící údaje, jako jsou např. identifikační údaje uchazeče, cena apod. Návrh smlouvy a příloha č. 1 nabídky musí být podepsány oprávněnou osobou uchazeče v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle obchodního či občanského zákoníku.

Takto zpracovanou nabídku zašlete do 16.1.2023 na e-mail ts%z%tshb.cz

Po tomto termínu budou došlé, dle výše uvedených instrukcí vyplněné, nabídky posouzeny z hlediska nejnižší nabídkové ceny s daní z přidané hodnoty vyhodnoceny. Vítězný uchazeč bude následně vyzván k podpisu smlouvy.