Odpady

Směsný komunální odpad

Zajišťujeme svoz směsného komunálního odpadu ze sběrových nádob kovových či plastových o objemu od 60 do 1 100 litrů.

Tento svoz zajišťujeme pro statutární město Havlíčkův Brod a jeho příměstské části,  a dále pro organizace a podnikatelské subjekty.

Zůstala vaše odpadová nádoba nevyvezena? 

Možná to bylo právě z tohoto důvodu:

  • v nádobě je odpad, který nepatří do směsného komunálního odpadu (stavební suť, beton, cihly, zemina, uhynulá zvířata, odpad viditelně pocházející ze zdravotnictví, odpad z údržby zeleně)
  • zaparkované vozidlo bránilo přístupu k nádobě
  • v nádobě jsou předměty, které by mohly poškodit mechanismus svozového vozidla
  • v nádobě jsou předměty, které by mohly poškodit zdraví obsluhy
  • ve svozové nádobě je horký popel

 Obsluha svozových vozidel provádí při vyprazdňování vizuální kontrolu vrchních vrstev odpadu po otevření odpadové nádoby.

Postranní menu