Středisko veřejné zeleně, správa hřbitovů

Rozsah poskytovaných služeb

Služby pro město:

  • zajišťuje komplexní údržbu trvalých porostů a příslušenství pozemků
  • zajišťuje obnovu trvalých porostů a příslušenství pozemků
  • zajišťuje pravidelnou kontrolu nad stavem veřejné zeleně
  • zajišťuje provoz a údržbu městských hřbitovů - (pozn. administrativní práce na úseku pohřebnictví a jednání s pozůstalými zajišťuje odborný pracovník střediska