Středisko údržby městských komunikací, veřejného osvětlení a zimní údržby

Rozsah poskytovaných služeb

Služby pro město:

  • provádí opravy a údržbu komunikací, chodníků, vpustí, nezpev. komunikací, mostků, lávek, schodů
  • zajišťuje provoz a údržbu veřejného osvětlení
  • zajišťuje provoz a údržbu světelné signalizace určené k řízení dopravy
  • zajišťuje vánoční výzdobu města
  • instalaci, údržbu a výměny dopravního značení, označníků MHD
  • zajišťuje vodorovné značení
  • zajišťuje zimní údržbu komunikací dle schváleného plánu