Středisko MHD a opravárenství

Rozsah poskytovaných služeb

Služby pro město:

  • Zajišťuje činnost MHD
  • Zajišťuje optimální vedení linek s ohledem na ekonomiku a efektivnost provozu
  • Zajišťuje opravárenskou činnost pro vozový park celé organizace včetně přípravy na technickou kontrolu
  • Zajišťuje provoz čerpací stanice v areálu technických služeb
  • Zajišťuje provoz mycí plochy a mycí rampy včetně čističky odpadních vod v areálu Technických služeb
  • Pro docílení efektivnějšího využití majetku a volných kapacit rozvijí středisko svoji činnost i v rámci povolené doplňkové činnosti