Ředitel organizace

Ředitel organizace je statutárním zástupcem a přímo řídí vedoucí provozního a organizačně-ekonomického úseku.

PhDr. Václav Lacina, LL. M

tel.: 569 429 818 (sekretariát)

e-mail. vlacina%z%tshb.cz

e-mail: reditel%z%tshb.cz