Provozní úsek

Provozní úsek se dělí na jednotlivá provozní střediska. Je řízen vedoucím provozního úseku, který přímo řídí jednotlivé vedoucí středisek a zastupuje ředitele organizace. Úsek zajišťuje veškerou provozně technickou činnost směřující k zajištění hlavního účelu a hlavního předmětu činnosti organizace, včetně činnosti doplňkové. Řeší  úkoly organizace  i v oblastí péče o ŽP, BOZP a PO.