Organizačně-ekonomický úsek

Úsek zajišťuje veškeré práce související zejména s rozpočtováním, financováním, ekonomikou práce a mezd, informační soustavou, rozborem činností, cenovou a veškerou podpůrnou činností pro úsek provozní.
 

Oorganizačně-ekonomický úsek se dělí na:

  •   Oddělení finanční účtárny, která se dále člení na skladovou účtárnu a fakturaci a na pokladní agendu a fakturaci
  •   Mzdovou účtárnu a personální práce
  •   Účetní agendu, výkaznictví a controlling
  •   Účetní agendu a informace MHD
  •    Provozní účtárnu, fakturace, výkazn. Dopravy a mechanizace
  •   Agendu pohřebnictví
  •   Sekretariát, účetní agendu, správce pošty a ústřednu.