Plán oprav místních komunikací a chodníků pro stavební sezónu 2022

Opravy komunikací:
Opravy teplou živičnou směsí
 
 
Opravy výtluků, proježděných kolejí a rozlámaných krajnic dle potřeby a pořadí důležitosti I, II, III, IV.
 
 
Opravy technologií Patchmatic
Opravy drobných výtluků a ošetření okrajů výspravy teplou obalovanou směsí dle klimatických podmínek
vhodných pro tuto technologii a pořadí důležitosti komunikací I, II, III, IV.
 
 
Opravy technologií Komůrkové zálivky
Zapravení spár v komunikacích po předešlých stavebních zásazích v tělese asfaltové komunikace, zapravení
mazových trhlin a divokých spár v komunikacích, dle potřeby a klimatických podmínek
 
Opravy nezpevněných komunikací
Zásyp a zhutnění výtluků způsobených zimním provozem, provozem těžké techniky, přívalových srážek apod.
Dle potřeby.
 
 
 
Opravy chodníků:
Drobné lokální opravy stávajících dlážděných povrchů (výměny poškozených tvarovek betonové dlažby, opravy
lokálních propadů, výměny rozpadlých obrub, zásyp spár kamenných povrchů, atd).
Dle potřeby a pořadí důležitosti I, II, III, IV.
 
Celoplošné opravy chodníků spojené s výměnou konstrukčních vrstev chodníků včetně poškozené,
nesoudržné dlažby (většinou 30x30), výměna za betonové parkety 10x20
chodníky nebo jejich části v ul.: Nad Parkem
Nad Tratí
Humpolecká sídliště
U Kasáren
Prokopa Holého
Luční
 
Dále pak další pravidelná údržba příslušenství komunikací, dešťové kanalizace včetně vpustí, dopravního značení,
veřejného osvětlení adt.