Částečné omezení MHD ze směru Perknov

Vážení cestující MHD,

z důvodu rekonstrukce části ulice Havlíčkova (mezi křižovatkami s ulicemi Nerudova a Jahodova) bude částečně omezen provoz MHD v Havlíčkově Brodě v období od 9. ledna do 31. srpna 2023 včetně. Provoz na zastávkách Bílý dům a Psychiatrická léčebna při jízdě na všech linkách směrem do Perknova nebude dotčen vůbec, obě zastávky zůstanou v plném rozsahu obsluhovány. Uzavírka do provozu MHD zasáhne takto:

- zastávky MHD Psychiatrická léčebna směr Dopravní terminál a Bílý dům směr Dopravní terminál na původních místech budou v době uzavírky dočasně zrušeny

- za zastávku MHD Psychiatrická léčebna směr Dopravní terminál bude zřízena náhradní zastávka na ulici Rozkošská před odbočkou do obytné zóny Rozkoš

- autobusy MHD po obsloužení řádné zastávky Rozkošská směr DT a náhradní zastávky Psychiatrická léčebna směr DT projedou obytnou zónou Rozkoš na ulici Ledečská, po které budou pokračovat až na křižovatku s ulicí Nerudovou (popř. Stamicovou), po které se vrátí na svoji původní trasu a obslouží na původním místě zastávku Nemocnice směr DT

- jiných zastávek MHD než Psychiatrická léčebna směr Dopravní terminál a Bílý dům směr Dopravní terminál se uzavírka nedotkne, s výjimkou jednoho z víkendů (datum není dosud určeno), pro který bude stanoven zvláštní režim – o tomto víkendu bude včas informováno

Autobusy MHD budou v době uzavírky jezdit dle řádného jízdního řádu, platného od 11. prosince 2022 bez stanovení objížďkového jízdního řádu. Vzhledem k o něco delší trase lze očekávat mírné opoždění jednotlivých spojů cca 1 až 2 minuty.

V Havlíčkově Brodě dne 9. 12. 2022

vedoucí MHD, MTZ, DT

Lubomír Hepner